בין אדם לחבירו

The Kitzur goes through many halochos which are interpersonal, בין אדם לחבירו . Some of which impact another person personally some financially. In this presentation we explore many of these Halochos, generally following the order of the Kitzur.

Description

נזקי ממונו, נזקי גופו, מדות שירגיל בהם האדם, השבת אבידה, פריקה וטעינה these are just some of the Halochos that the Kitzur covers. In this presentation we cover these and more using animated powerpoint. This will allow the teacher to adapt the presentation to suit the needs of the class. Download and enjoy together with your pupils.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “בין אדם לחבירו”

Your email address will not be published. Required fields are marked *