• חול המועדQuick View
  • חול המועדQuick View
  • חול המועד

  • Chazal tell us המבזה את המועדות אין לו חלק לעולם הבא . We put so much thought and effort into our Yom Tov preparations, let us not make the mistake of leaving Chol Ha’moed behind.  A detailed powerpoint looking at the איסורי מועד  as well as ways we honour חול המועד.
 • חנוכהQuick View
  • חנוכהQuick View
  • חנוכה

  • See your pupils faces light up as you teach the Halochos of Chanuka. From the word חנוכה to the Halochos of מהדרין and שבת חנוכה it’s all here for you.
 • פוריםQuick View
  • פוריםQuick View
  • פורים

  • Everyone enjoys learning about Purim  and using this animated presentation will take your lessons to a new level. Both the Halochos of Purim as well as the message of the day are explored in great detail.
 • פסחQuick View
  • פסחQuick View
  • פסח

  • This powerpoint, the first on Pesach ( בע''ה another to follow for next year) covers מצה , gibrochts and קטניות. The fully editable presentation allows the halochos to be taught, learnt , remembered and enjoyed with limited effort on the part of the teacher.